Referat om berättelser av havet

Referat

Hur såg människan på havet förr? Vad är skillnaden mot idag? I skriften “havsutsikt” (nr.1 2016) På sidan (http://havet.nu 2016-10-05) skriver Susanna Lidström om hur våra idéer, föreställningar och berättelser hänger ihop med kunskapsutvecklingen. Författaren vill visa att människan ska bry sig mer om havet än om t.ex. skogsbruket.

Lidström skriver “Idag är bilden av havet annorlunda, havsrelaterande miljöproblem är många och stora”. Då hon menar att forskarna idag har mer kunskap om havet än förr. Hon menar också att miljöproblemen blir större och större, “den bild av havet som forskare ger idag är en hotad miljö”. Författaren skriver att vi inte bryr oss om det som är långt borta eller som inte kan ses.

Hon menar att de flesta vetenskapliga berättelser om havet och förändringar i havsmiljön handlar om naturvetenskapliga fenomen Och att förändringarna beror på mänsklig aktivitet och vilka konsekvenserna i sin tur kan bli, ingår oftast bara i “periferin”.