Hotade marina livsmiljöer

Hur påverkas ekosystemet av den sjunkande tillgången på bra marina livsmiljöer? I skriften “Havsutsikt” (nr. 1, 2016) som finns att läsa på havet.nu (www.havet.nu, 2016-10-05) skriver Sofia Wikström om vikten av bra livsmiljöer för fisk och andra havslevande organismer.

Bra marina livsmiljöer är en förutsättning för många havslevande organismer.
Fortsätt läsa ”Hotade marina livsmiljöer”